Voorwaarden cursussen en Workshops Senioren Computercafé Oegstgeest

 1. Cursussen en workshops
  Cursussen en workshops, verder "cursus" of "cursussen" genoemd, worden verzorgd door vrijwilligers van het Senioren Computercafé Oegstgeest, verder het "computercafé" genoemd.
 2. Aanvangsdata en -tijden
  Actuele cursussen van het computercafé worden op de website van het computercafé (www.seniorencomputercafe.nl) vermeld. Daarbij zijn, voor zover deze bekend zijn, ook de begindata en de aanvangstijden genoemd.
 3. Locatie
  Het adres van het computercafé is: Flat Haeswyk , Kennedylaan 141, 2343 GM Oegstgeest.
 4. Benodigde kennis en vaardigheden
  Het computercafé verzorgt cursussen op verschillend niveau. Met uitzondering van de beginners-cursus wordt er van de deelnemers voldoende vaardigheid verwacht om de cursus te kunnen volgen. Met deze vaardigheid wordt bedoeld de kennis en bedrevenheid die u in de basiscursus hebt opgedaan, of gelijkwaardig daaraan is. U bent als deelnemer zelf verantwoordelijk hieraan te voldoen. Bij twijfel kunt u contact opnemen met onze vrijwilligers gedurende de openingstijden van het computercafé (zie website, www.seniorencomputercafe.nl).
 5. Aanwezigheid tijdens de cursus
  Als deelnemer aan een cursus wordt u dringend verzocht om (ruim) voor de aanvangstijd aanwezig te zijn. U kunt een half uur voor aanvangstijd al in het computercafé terecht.
  Bij verhindering dient u dit telefonisch of per e-mail aan de betreffende vrijwilliger/instructeur door te geven. Hij of zij zal de benodigde contactgegevens bij aanvang van de cursus aan u uitreiken.
 6. Gebruik eigen apparatuur
  In overgleg met de instructeur mag u gebruikmaken van uw eigen apparatuur (laptop of tablet). Bij tablet-cursussen is dit zelfs noodzakelijk omdat het internetcafé niet de beschikking heeft over voldoende tablets. Voor de overige cursussen is voldoende apparatuur aanwezig waarop voor bepaalde cursussen of workshops, de benodigde software vooraf is geïnstalleerd.
  Het computercafé is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat bij het gebruik van de zelfmeegebrachte apparatuur.
 7. Cursusgeld - betalen
  Aan elke cursus zijn kosten verbonden. De hoogte van deze kosten houdt onder andere verband met de duur van de cursus en de beschikbaarheid van apparatuur en lesboeken.
  Op de website vindt u naast elke cursus de bijbehorende kosten (cursusprijs). Door deel te nemen aan de cursus gaat u accoord met het betalen van deze kosten.
  Het cursusgeld dient bij voorkeur contant en gepast te worden voldaan bij aanvang van de eerste les.
  De stichting Radius beheert de financiën van ons computercafé. Als u er de voorkeur aan geeft om per factuur te betalen kan deze factuur u door de stichting Radius worden toegezonden. U dient dit dan tijdig aan ons door te geven (zie bij 'Bijzonderheden' op het inschrijfformulier), zodat deze factuur u ruim vóór aanvang van de cursus kan worden toegezonden. Voor aanvang van de cursus dient het cursusgeld op de rekening van Radius te zijn bijgeschreven.
 8. Inschrijving en volgorde van deelname
  Nadat u zich via het inschrijfformulier op de website heeft opgegeven voor een cursus, wordt u op de wachtlijst voor de betreffende cursus geplaatst. U kunt aan deze inschrijving geen rechten ontlenen.
  Indeling van cursisten voor een nieuwe cursus vindt plaats op volgorde van inschrijving. Onze vrijwilligers zullen u tijdig benaderen om samen met u eventuele deelname te bespreken. Dit kan per e-mail of telefonisch. Geplande cursussen vinden alleen doorgang bij voldoende deelname (dat wil zeggen: drie personen of meer).
 9. Wachtlijst
  Indien het niet mogelijk was om tijdig contact met u te krijgen, ongeacht welke omstandigheid, tot uiterlijk twee weken voor aanvang van een cursus, vervalt uw anciënniteit, maar blijft u wel als "reserve" op de wachtlijst vermeld. Bij een volgende cursus zal er dan eventueel weer contact met u worden opgenomen. U bent vrij om bij het computercafé te informeren over de actuele "status" van uw inschrijving.
 10. Persoonlijke gegevens
  De door u verstrekte gegevens worden door ons bewaard voor de duur van uw aanmelding tot en met de einddatum van de door u gevolgde cursus(sen). Uw naam en e-mailadres zullen daarnaast worden bewaard voor het toezenden van de nieuwsbrief, welke enkele malen per jaar zal verschijnen. Indien u geen prijs stelt op het onvangen van deze nieuwsbrief, kunt u dat via deze website aangeven (zie onder contact). U bent niet verplicht uw e-mailadres te vermelden.
 11. Wijzigingen van de voorwaarden
  Deze voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de cursusleiding worden aangepast.
  Als aan deze wijziging(en) consequenties zijn verbonden voor de ingeschreven cursisten, zal dit mondeling, telefonisch of per e-mail aan hen worden bekendgmaakt.
[ sluiten ]