Voorwaarden ter voorkoming van besmetting

Door het RIVM worden ons een aantal beperkende maatregelen opgelegd. Wij zijn ons er terdege van bewust dat dit voor iedereen belangrijk is, maar dat dit voor “onze ouderen” om extra bescherming vraagt.

Ondanks het virus dat ons bedreigt, zult u mogelijk vragen hebben of problemen ondervinden over of met uw telefoon of computer. Om u daarbij toch van dienst te zijn willen wij u op dezelfde wijze helpen zoals u die van ons gewend was, echter onder de volgende voorwaarden:

  1.  De inloop wordt gehouden in de grote zaal van flat Haeswyk zolang deze niet wordt gebruikt voor andere (Radius) activiteiten. Als dat wel het geval is, gebruiken we de ruimte van het computercafé.
  2. Er kunnen op de inloopdagen slechts twee personen (een echtpaar telt voor één persoon) tegelijkertijd worden geholpen, totaal maximaal acht – verspreid over de middag.
  3. Er is vanaf 2 juli 2021 “vrije” inloop; om onnodig wachten te voorkomen wordt u dringend verzocht een afspraak te maken. Dat kan telefonisch (06 321 49 646), per e-mail (post@scc-oegstgeest.nl) of via het afspraakformulier; er wordt dan met u een vaste tijd (dinsdag of vrijdag tussen 13:45 en 15:15) afgesproken.
  4. Het is niet toegestaan om zich onnodig in de hal van Haeswyk op te houden. Als u eventueel moet wachten is er in de grote zaal een “veilige” plaats gereserveerd. Als de grote zaal voor andere activiteiten wordt gebruikt kunt u dus voorlopig alleen buiten wachten.
  5. Naast de gebruikelijke bezoekersregistratie is er een verplichte registratie om – ingeval van een besmetting – traceerbaar te zijn. Deze laatste gegevens worden na 14 dagen vernietigd en worden niet voor andere doeleinden gebruik.
  6. Bent u verkouden of heeft u andere verschijnselen die kunnen duiden op een een mogelijke besmetting met het covid-19 virus, dan bent u bij ons NIET welkom; een eventuele afspraak kunt telefonisch of per e-mail afzeggen.
  7. In de zaal zijn ontsmettingsmiddelen aanwezig; als uw apparaat door onze medewerkers moet worden bediend, zal deze (ook) worden ontsmet.
  8. Heeft u afgesproken: kom dan op de afgesproken tijd, liefst iets eerder!