Informatie cursussen

Alle cursussen worden gegeven in het computercafé (Flat Haeswyk, zie hierna), de begin- en eindtijden worden bij de cursussen vermeld.

Voor informatie en eventuele inschrijving kunt u terecht in ons inloop-computercafé, bij de stichting Radius Oegstgeest, Flat Haeswyk, Kennedylaan 141 te Oegstgeest (op dinsdag of vrijdag, tussen 13:45 en 15:45 uur). U kunt zich ook inschrijven door middel van het formulier op deze website, zie verder.

In verband met de ruimte kunnen er per cursus of workshop maximaal zes (soms vijf) personen deelnemen. Veelal zijn daarbij, naast een instructeur of instructrice, ook nog twee of drie extra begeleiders aanwezig om u maximaal te ondersteunen. Waar het laptops betreft, werkt u op computers van ons internetcafé; bij tablets of smartphones werkt u op uw eigen apparaat.

De kosten kunt u contant bij aanvang van de cursus voldoen. Ook is het mogelijk om u daarvoor een factuur toe te zenden, zodat u het bedrag (voor aanvang van de cursus!) zelf kunt overmaken. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, wilt u dit dan bij de inschrijving aan ons doorgeven, zodat wij u de factuur tijdig kunnen toezenden?

Met uitzondering van de beginnerscursus wordt er van de deelnemers voldoende vaardigheid verwacht om de cursus te kunnen volgen. Met deze vaardigheid wordt bedoeld de kennis en bedrevenheid die u in de basiscursus hebt opgedaan, of gelijkwaardig daaraan is.

Twijfelt u aan uw vaardigheden op computergebied, kom dan gerust eens langs in ons computercafé. Onze vrijwilligers willen met u daarover graag van gedachten wisselen of u helpen deze vaardigheden wat “op te poetsen” of stuur een e-mail naar:

scc.oegstgeest@gmail.com voor meer informatie.

Om u in te schrijven voor een cursus, ga naar: <inschrijfformulier>