Informatie cursussen

Het SeniorenComputerCafé verzorgt diverse cursussen en workshops. In vrijwel alle gevallen gebeurt dit “klassikaal”. Door omstandigheden kan het echter nodig of wenselijk zijn om hiervan af te wijken en dit meer persoonlijk te doen (“privé”). Ook kan dit een oplossing zijn als er zich onvoldoende cursisten hebben ingeschreven voor een cursus. Informeert u in die gevallen naar de mogelijkheden.

Alle cursussen (klassikaal en privé) worden gegeven in het computercafé (Flat Haeswyk, zie hierna), de begin- en eindtijden worden bij de cursussen vermeld.

Voor informatie en eventuele inschrijving kunt u terecht in ons inloop-computercafé, bij de stichting Radius Oegstgeest, Flat Haeswyk, Kennedylaan 141 te Oegstgeest (op dinsdag of vrijdag, tussen 13:45 en 15:45 uur). U kunt zich ook inschrijven door middel van het formulier op deze website, zie onder.

In verband met de ruimte kunnen er per cursus of workshop maximaal zes (soms vijf) personen deelnemen. Veelal zijn daarbij, naast een instructeur of instructrice, ook nog twee of drie extra begeleiders aanwezig om u maximaal te ondersteunen. Waar het laptops betreft, werkt u op computers van ons internetcafé; bij tablets of smartphones werkt u op uw eigen apparaat.

De kosten voor het volgen van een cursus zijn voornamelijk afhankelijk van de duur ervan. U vindt deze via het cursusoverzicht bij de betreffende cursus. U kunt de kosten bij aanvang van de cursus voldoen, bij voorkeur contant (en gepast). Met uitzondering van workshops of ééndaagse cursussen is het ook mogelijk om u daarvoor een factuur toe te zenden, zodat u het bedrag (voor aanvang van de cursus!) zelf kunt overmaken. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, wilt u dit dan bij de inschrijving aan ons doorgeven, zodat wij u de factuur tijdig kunnen toezenden?
Voor privé cursussen geldt een afzonderlijk tarief. Per dagdeel geldt: voor het eerste uur (of deel daarvan): € 10,-, het tweede uur (of deel daarvan) € 5,-.

Er wordt van de deelnemers voldoende vaardigheid verwacht om de cursus te kunnen volgen. Met deze vaardigheid wordt bedoeld de kennis en bedrevenheid die u in de basiscursus hebt opgedaan, of gelijkwaardig daaraan is. Het spreekt vanzelf, dat dit niet van toepassing is voor de beginnerscursus zelf.

Twijfelt u aan uw vaardigheden op computergebied, kom dan gerust eens langs in ons computercafé. Onze vrijwilligers willen met u daarover graag van gedachten wisselen of u helpen deze vaardigheden wat “op te poetsen” of stuur een e-mail naar:

scc.oegstgeest@gmail.com voor meer informatie.

Om u in te schrijven voor een cursus, ga naar: <inschrijfformulier>